کنترل کیفیت

مواد خام

مواد اولیه شرکت ما همه از مناطق تولید سویا غیر GM در هیلونگ جیانگ ، چین است. ما به طور منظم مواد اولیه را آزمایش خواهیم کرد و دارای استانداردهای کیفیت مربوطه خواهیم بود.

xcom

xcom

فرایند تولید

Uniwell دارای استانداردهای کامل عملیات تولید ، نظارت دقیق بر روند تولید ، یک کارگاه استاندارد استخراج گیاه و یک کلاس 100000 منطقه تمیز نیز می باشد.

تست کیفیت

اتاق بازرسی کیفیت ، اتاق آزمایش میکروبی کلاس 10 هزار. تست نمونه گیری برای هر دسته از محصولات ، نظارت دقیق و کنترل هر یک از شاخص های محصول برای اطمینان از کیفیت و ایمنی محصول.

xcom